Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Odnawialna przestrzeń projektowania organizowanej przez: Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Politechnikę Łódzką oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja towarzyszy wydarzeniu EcoMade Festiwalowi odbywającemu się w tym roku już po raz czwarty w ASP w Łodzi. Wydarzenia w ramach EcoMade Festiwalu będą nośnikiem idei i wartości ekologii jako elementu procesu kreacji projektowej w dwóch głównych nurtach:

  • we wciąż aktualnej, niewyczerpalnej formule przetwarzania odpadów, ich ponownego wykorzystania do tworzenia dzieł i projektów promujących postawy proekologiczne u odbiorców i konsumentów
  • oraz w sferze nowoczesnego, proekologicznego podejścia do procesu kreacji projektowej i artystycznej. W ramach tych działań środowisko twórców świadomie i odpowiedzialnie wykorzystuje nowoczesne technologie, aby uczynić proces kreacji oraz warsztat artysty i projektanta ekologicznym, odnawialnym i przyjaznym dla otoczenia.

Termin konferencji
Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Cel konferencji
Celem konferencji jest uświadomienie środowiskom związanym ze sztuką i designem jak ważny jest aspekt ekologiczny w projektowaniu. Referaty wygłaszane przez akademików powinny poruszać zagadnienia dotyczące zrównoważonej przestrzeni w projektowaniu i korzystania z odnawialnych materiałów.

Wystąpienia konferencyjne można zgłaszać w wersji polskiej lub angielskiej. Referaty pozytywnie ocenione przez recenzentów zostaną opublikowane w recenzowanej monogra i pokonferencyjnej. Wybrane artykuły mogą zostać umieszczone w czasopismach naukowych „Gospodarka w praktyce i teorii” oraz „Sztuki”.

W trakcie paneli dyskusyjnych oraz w ramach sesji problemowych zamierzamy dyskutować nad zagadnieniami koncentrującymi się wokół następujących obszarów:

  • Alternatywne surowce dla projektantów i artystów – zasoby, cykle, świadomość • Przestrzeń między twórcą i konsumentem – równowaga, rozwój, ekologia
  • Ekologiczne aspekty wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii w procesie kreacji.

Konferencji patronuje Rada Programowa w składzie:
prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Łukasz Chmielewski (ASP Łódź), mgr Przemysław Hajek (ASP Łódź), mgr Aleksandra Kozioł (ASP Łódź), dr Dominika Krogulska-Czekalska (ASP Łódź), dr Bogusław Krzciuk (ASP Łódź), prof. Ewa Latkowska (ASP Łódź), dr Beata Marcinkowska (ASP Łódź), prof. Tadeusz Pacyniak (Politechnika Łódzka), dr inż. Cezary Rapiejko (Politechnika Łódzka), prof. Marek Sak (ASP Łódź), dr Przemysław Sękalski (Politechnika Łódzka), prof. Jolanta Wagner (ASP Łódź), dr Bogdan Wajberg (ASP Łódź), prof. Mariusz Włodarczyk (ASP Łódź), prof. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka (ASP Łódź).

Komitet naukowo-organizacyjny reprezentują:
dr Anna Wrzesień (ASP Łódź), dr Marcin Mielczarek (ASP Łódź).

Informacje organizacyjne
Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do 10 listopada 2017 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na „Formularzu zgłoszeniowym”.

Przewidujemy możliwość wystąpień zespołowych. W zgłoszeniu należy podać tytuł wystąpienia oraz dołączyć jego streszczenie do 1500 znaków, zawierające zarys prezentowanej problematyki. Artykuły, które miałby się ukazać w czasopismach naukowych należy dostarczyć pod wskazany wyżej adres e-mail do 31 grudnia 2017, referaty umieszczone w monogra i pokonferencyjnej, powinny zostać przesłane do 31 stycznia 2018 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego Łodzi przygotuje dla uczestników materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz zaprasza na uroczystą galę finałową EcoMade Festiwalu.

Serdecznie zapraszamy!


POBIERZ